Regelsæt

Regler for deltagelse: 

 1. Kun studerende og ansatte, der i indeværende studieår er indskrevet/ansat på musikvidenskab, kan deltage.
 2. Gyldigt medlemskab af foreningen er en forudsætning for deltagelse i MiGP. Det koster 25 kr. pr. person at deltage i konkurrencen.
 3. Man kan som musiker kun deltage i ét nummer.
 4. Man kan kun være sangskriver til ét nummer.
 5. Nummeret skal have original tekst og melodi og må ikke have været opført for offentligheden inden showet. Dette gælder også frigørelse af nummeret på internettet.
 6. Teksten skal være på dansk.
 7. Nummeret må ikke opføres som playback/singback og forudindspillede lydspor skal godkendes af produktionsgruppen.
 8. Nummeret må højst vare 4 minutter.
 9. Antallet af deltagende numre fastsættes af produktiongruppen.
 10. Rækkefølgen af numrene på aftenen afgøres ved en offentlig lodtrækning.
 11. Eventuel udvælgelse af de deltagende numre afgøres af produktionsgruppen.
 12. Tvister og tvivlsspørgsmål afgøres af produktionsgruppen. Spørgsmål kan rettes til kontakt@migp.dk
Advertisement