Hvad er MiGP?

MiGP er musikvidenskabs helt eget traditionsrige Melodi Grandprix. Det har eksisteret i mere end 25 år og afholdes hvert år i martsmåned i festsalen på Københavns Universitet Amager (Det Humanistiske Fakultet).
Musikvidenskabsstuderende fra alle årgange optræder med egne originalkompositioner og dyster om at vinde årets vildeste sangkonkurrence.
Ambitionsniveauet er højt, og genrene er vidt forskellige – varierende fra electrodance og funk til tysk ska. Det ligner måske det danske melodigrandprix – men med stor faglighed, spilleglæde, og skøre og gennemtænkte indslag. Vinderne afgøres af publikum og de tre dommere, som alle er undervisere på musikvidenskab. Når showet er færdigt og vinderne kåret, sættes den store efterfest i gang.

MiGP er et non-profit event, som arrangeres af en arrangørgruppe af frivillige studerende. Fra september til showstart i marts arbejder de i intenst forløb med fondsansøgninger, PR, scenografi, bandkontakt, videopostkort og meget andet. Formændene/produktionslederne vælges hvert år ved sommerens sidste fagrådsmøde på musikvidenskab, hvor den afgående MiGP-formand præsenterer sit regnskab for sine medstuderende. Det skyldes, at den overordnede forening bag MiGP er det musikvidenskabelige fagråd, som bl.a. lægger CVR-nummer til og agerer paraplyorganisation for de sociale arrangementer på studiet. MiGP finansieres af fondsmidler såsom Tuborg Fondet, Nordeafonden, studentermiljøpuljen, SL-fonden eller gennem sponsorater fra private firmaer.

MiGP er på mange måder en vigtig praktisk manifestation af, hvad det vil sige at studere Musikvidenskab. MiGP er en stor udfordring og værdifuld erfaring, der strækker sig fra produktionsgruppens planlægning af eventet og deltagernes kreering af musikken til selve arrangementet. Hvert år fornyes og genforhandles studiets kultur, praktiske muligheder og musikalske horisont, og de involverede tager erfaringen og kulturen med sig til spillesteder, festivaler og andre initiativer.

Hvorfor navnet MiGP?

MGP er i forvejen en kendt og alment anvendt forkortelse, og for at undgå forvirring med det officielle danske MGP der afgør det danske bidrag til Eurovision, inkluderes et “i”- og dette “i” kommer af, at musikvidenskab engang var sit eget institut. MI var engang navnet for både studiet og bygningen, hvor MI havde til huse. MI blev dog indlemmet i IKK (Institut for Kunst og Kultur) ved årsskiftet 2006/2007 og fra da af, var det egentlig noget sludder at bruge termen. Men af vanemæssige og sikkert identitetsteoretisk udredelige årsager, samt det faktum at bygningen stadig lå adskilt fra resten af IKK, lever navnet endnu. Der kan måske være tale om, at begrebet “MI” går af brug de næste par år, i takt med at årgange, der startede på Klerkegade forlader studiet, men mon ikke MiGP-navnet består?

Læs mere om MiGP’s 27 år lange historie her, og se og hør musik, billeder og video fra tidligere år i arkivet.
I Nyheder vil der løbende komme information om værtstilmelding, bandtilmelding, billetsalg og frivillige.

Advertisement